Wybieramy 10. 100-lecia Odrodzenia Niepodległej Polski


Oddział Warszawski
SDP z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości zaprasza do wzięcia udziału
w projekcie „Dziennikarze dla Niepodległej”, który jest plebiscytem na 10.
Dziennikarzy 100-lecia Odrodzenia Niepodległej Polski. W dziejach naszego kraju
również ludzie pióra odegrali ważne role. Plebiscyt służy przywróceniu pamięci
o wspaniałych i profesjonalnych dziennikarzach, którzy odeszli oraz
uhonorowaniu tych, którzy są jeszcze z nami.

Dziennikarstwo
to zawód i powołanie, w naszej historii często także służba. To dziennikarzom
i fotografom zawdzięczamy wstrząsające relacje dokumentujące walkę zbrojną,
bohaterstwo,
a także cierpienie ludności cywilnej. Należy pamiętać o tych wszystkich, którzy
wydawali
i kolportowali nielegalną prasę pod zaborami. W okresie wojen, wielu zamieniło
pióro na karabin, żeby walczyć o wolną Polskę. Czas powojenny – trudne wybory –
media emigracyjne albo krajowe. Powrót do zawodu po wojennej traumie nie dla
wszystkich był możliwy – wówczas tworzyli
i publikowali w drugim obiegu. Zasług dziennikarzy na  przestrzeni dziejów nie powinniśmy jednak
ograniczać do dziennikarstwa stricte politycznego. Ważna jest także
publicystyka społeczna, kultura, dziennikarstwo interwencyjne i śledcze. W
każdej z tych dziedzin mieliśmy i mamy wybitnych przedstawicieli, którzy swoją pracą
zasłużyli na naszą pamięć.

ZASADY
GŁOSOWANIA

Lista
kandydatów znajduje się na stronie:  http://www.sdpwarszawa.pl/aktualnosci-290,Wybieramy_10._Dziennikarzy_100-lecia_Odrodzenia_Niepodleglej_Polski.html

Głosować można również na FB: www.facebook.com/groups/Grupa.SDP.Warszawa/

Spośród
100. sylwetek, które prezentujemy zostanie wybranych 10. Każda głosująca osoba ma
jeden głos i może wskazać swoich 10. kandydatów, wybierając przycisk przy
opisie dziennikarza. Wszystkie głosy zostaną policzone i pod koniec listopada opublikujemy
wyniki Plebiscytu. Zachęcamy także do promocji Plebiscytu poprzez polubienia na
FB.
Zapraszamy do głosowania!

Projekt „Dziennikarze dla Niepodległej” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.