Wyjazdy studyjne do instytucji europejskich w Brukseli

Jesteś studentem dziennikarstwa lub nauk politycznych i interesujesz się Unią Europejską?

Zapraszamy Cię do Brukseli, 14-16 lutego 2018r.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) organizuje wyjazd studyjny do instytucji europejskich w Brukseli dla studentów kursów magisterskich (II stopnia) z zakresu dziennikarstwa i nauk politycznych, którzy swoją przyszłość wiążą z komunikacją i mediami.

Celem wyjazdu jest przybliżenie przyszłym absolwentom aktualnej problematyki europejskiej, co z pewnością okaże się przydatne w dalszej karierze zawodowej.

Wyjazd Warszawa-Bruksela-Warszawa odbędzie się w dniach 14-16 lutego br. Komisja Europejska zapewnia transport (samolot), hotel i większość posiłków.
Do udziału zapraszamy osoby, którzy spełniają poniższe kryteria:

•       są studentami studiów magisterskich na kierunku z zakresu dziennikarstwa lub nauk politycznych
•       mogą udokumentować dorobek, który dotyczy pracy dziennikarskiej lub komunikacji społecznej (artykuł, audycja radiowa, program TV, blog, opis zrealizowanego projektu, praktyki, stażu, wolontariatu itp.);
•       preferowana będzie znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym.

W wyjeździe wezmą udział studenci z różnych polskich uczelni. Grupa będzie liczyć 18 osób.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia (środa) pod adresem mail: COMM-REP-WAW-PRESS@ec.europa.eu.

Zastrzegamy sobie podjęcie decyzji dotyczącej wyboru uczestników. Wszyscy zgłaszający się otrzymają od nas informację do końca stycznia br.

PLAN WYJAZDU

•       Wylot z Warszawy po południu 14 lutego (środa) o godz. 17.30
•       Bruksela – spotkania w ramach seminarium będą zaplanowane od rana do popołudnia. Wieczorem przewidujemy czas wolny. W programie nie ma zwiedzania Brukseli.
•       Powrót 16 lutego (piątek) o godz. 23.00 do Warszawy.

Dla osób spoza Warszawy, które nie będą miały szansy dotarcia do miejsca zamieszkania, przewidujemy nocleg w Warszawie po przylocie 16 lutego.

Wyjazd ma formułę seminarium – w programie przewidziano spotkania z urzędnikami instytucji europejskich (Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego), które będą dotyczyć aktualnych zagadnień związanych z UE. Uczestnicy są zobowiązani do aktywnego udziału w tych spotkaniach.

Po wyjeździe wystawimy certyfikat uczestnictwa, który prześlemy także na uczelnię, jako potwierdzenie udziału w 2-dniowym seminarium poświęconym tematyce europejskiej, organizowanym przez Komisję Europejską.

Kontakt:
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
https://ec.europa.eu/poland/about-us/contact_pl
marta.angrocka-krawczyk@ec.europa.eu