Wykład „Barcelona and Catalonia as cross-border actors in the last 30 years”

Serdecznie zapraszamy w  najbliższy poniedziałek, 9 października na wykład Javiera Martína-Ucedy z Uniwersytetu w Gironie pt. „Barcelona and Catalonia as cross-border actors in the last 30 years”.

Po nadejściu demokracji i przystąpieniu Hiszpanii do Unii Europejskiej, rząd kataloński oraz rada miejska Barcelony przyjmowały odmienne strategie, by stać się głównymi aktorami w sieciach współpracy ponadgranicznej. Obie strategie były rozbieżne – pierwsza pochodziła od partii nacjonalistycznej, centroprawicowej, druga – od socjalistów, co odzwierciedlało dwie platformy polityczne, dominujące w Katalonii przez 30 lat, do czasu, gdy kilka lat temu w wyborach zwyciężyli i objęli władzę zwolennicy niepodległości, zmieniając perspektywę i strategie polityczne. Polityka zagraniczna odzwierciedla wewnętrzną rzeczywistość polityczną i służy wyjaśnieniu ewolucji politycznej Katalonii od lat 80. do dziś. 

Wykład odbędzie się o godzinie 10:00 w sali 43.