Wykład promocyjny Uniwersytetu Otwartego – Marzec 1968 roku

Uniwersytet Otwarty, wspólnie z Wydziałem Historycznym UAM w ramach promocji swoich projektów, zaprasza na wykład prof. zw. dr. hab. Stanisława Jankowiaka, kierownika Zakładu Najnowszej Historii Polski WH UAM: Bunt rozwydrzonej młodzieży  czy walka o wolność słowa. Studenci w marcu 1968 r.

Wykład odbędzie się w czwartek 01.03. o godz. 17.30 w auli Wydziału Historycznego na kampusie Morasko.

U schyłku lat sześćdziesiątych w Polsce toczyła się walka o schedę po starzejącym się W. Gomułce, który nawet w opinii najbliższych współpracowników powinien już odejść. Przekonać do tego trzeba było jednak przede wszystkim L. Breżniewa, któremu należało pokazać, że Gomułka sobie nie radzi.

Wykorzystano do tego wydarzenia w Warszawie w związku ze zdjęciem z afisza „Dziadów” A. Mickiewicza. Protestujący studenci czy szerzej młoda inteligencja, zostali spacyfikowani przez oddziały milicji. Najaktywniejszych studentów usunięto z uczelni. Wywołało to protesty nie tylko w Warszawie ale i w innych miastach uniwersyteckich w Polsce, w tym także w Poznaniu. By wyizolować studencki bunt władze rozpętały ogromną kampanię propagandową, ukazując protest jako wybryki rozwydrzonej młodzieży, która zamiast się uczyć – rozrabia. W zakładach pracy organizowano masówki, podczas których potępiano studentów. Istotnym elementem propagandy stała się oficjalna kampania antysemicka jaka wówczas wybuchła w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Była pretekstem do wewnętrznych rozliczeń.

W efekcie Marca 1968 nie doszło do zmiany władzy w Polsce. Komunistyczne władze wykorzystały natomiast protest do likwidacji resztek autonomii uczelni. Była opinia o Polsce jako kraju antysemickim. Protesty udało się spacyfikować, nie uchroniło to jednak systemu, nazwanego przez Stefana Kisielewskiego „dyktaturą ciemniaków”. Dwa lata później Gomułka musiał odejść.