Wyniki zapisów na specjalności – studia II stopnia, I rok

W roku akademickim 2018/2019 na studiach II stopnia zostają uruchomione specjalności według poniższego wykazu. Uruchomione specjalności oznaczone są pogrubionym drukiem. Studenci, którzy zapisali się na specjalność, a ta nie została uruchomiona (przekreślona), powinni dokonać wyboru innej specjalności osobiście w dziekanacie.

STUDIA STACJONARNE

Bezpieczeństwo narodowe:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Infrastruktura krytyczna
 • Zarządzanie kryzysowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • Dziennikarstwo
 • Dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie
 • Nowe media
 • Reklama i promocja
 • Zarządzanie komunikacją w biznesie

Politologia:

 • Administracja europejska
 • Administracja samorządowa
 • Marketing polityczny i doradztwo w polityce
 • Reklama i promocja
 • Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Stosunki międzynarodowe:

 • Azja Wschodnia i Południowa
 • Bliski Wschód
 • Dyplomacja i stosunki konsularne
 • Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Bezpieczeństwo narodowe:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Infrastruktura krytyczna
 • Zarządzanie kryzysowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • Dziennikarstwo
 • Dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie
 • Reklama i promocja
 • Zarządzanie komunikacją w biznesie