XXI edycja programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”

Program „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim” to ciekawa forma praktyk, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenie zawodowe wysoko cenione przez pracodawców.

Uczestnictwo w programie to szansa na:

  • zapoznanie się ze specyfiką pracy urzędów administracji rządowej
  • zdobycie cenionego przez pracodawców doświadczenia zawodowego
  • wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kształcenia
  • wykazanie się własną inicjatywą i kreatywnością podczas wykonywania powierzonych zadań

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zdecydować się na:

  • wolontariat 3-miesięczny
  • wolontariat 5-miesięczny

Wolontariusze w ramach pracy w urzędzie wykonywać będą określone zadania od 15 do 20 godzin tygodniowo.
Osoby uczestniczące w programie będą miały możliwość indywidualnego ustalenia, w porozumieniu ze swoim opiekunem, godzin, w których wykonywać będą świadczenia na rzecz Urzędu.
Każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w programie.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w wolontariacie znajdują się w  regulaminie Wolontariatu XXI edycja

Osoby zainteresowane udziałem w XXI edycji programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim” prosimy o przesłanie CV oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego do programu drogą elektroniczną na adres
e-mail: wolontariat@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail) (z podaniem w temacie nr ref. ogłoszenia) do dnia 22 października 2017 r.
Jedna osoba może przesłać zgłoszenie na nie więcej niż 5 ofert.
W kolejnym etapie rekrutacji z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których wyłonieni zostaną uczestnicy XXI edycji programu.

Rozpoczęcie XXI edycji programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim” planowane jest na 13 listopada br.