Zapisy na seminaria licencjackie 2017/2018 – studia niestacjonarne

Informujemy, że rozpoczyna się internetowa rejestracja na seminaria licencjackie na rok 2017/2018 na studiach niestacjonarnych dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz stosunki międzynarodowe.

Rejestracja w USOSweb będzie dostępna w terminie: piątek 3.11.2017 r. – czwartek 9.11.2017 r.

Instrukcja rejestracji na seminaria

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje średnia ocen osiągnięta na II roku studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 12.11.2017 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 30 listopada 2017 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Andruszkiewicz Iwetta
 2. Bielawska Agnieszka
 3. Czaban Anatol
 4. Pokładecki Jacek
 5. Rachwał Marcin
 6. Rak Joanna
 7. Urbaniak Krzysztof

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Borowczyk Krzysztof
 2. Ossowski Szymon
 3. Piechocki Marcin
 4. Scheffs Łukasz
 5. Wyszyński Jacek

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Barabasz Adam
 2. Lubik-Reczek Natasza
 3. Secler Bartłomiej