Zapisy na seminaria licencjackie 2017/2018 – studia stacjonarne

Informujemy, że rozpoczyna się internetowa rejestracja na seminaria licencjackie na rok 2017/2018 na studiach stacjonarnych dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie państwem.

Rejestracja w USOSweb będzie dostępna w terminie: piątek 3.11.2017 r. – czwartek 9.11.2017 r.

Instrukcja rejestracji na seminaria

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje średnia ocen osiągnięta na II roku studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 12.11.2017 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 30 listopada 2017 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Andruszkiewicz Iwetta
 2. Balczyńska-Kosman Alina
 3. Bielawska Agnieszka
 4. Czaban Anatol
 5. Jarczewski Waldemar
 6. Kamprowski Rafał
 7. Klejdysz Natalia
 8. Magiera Maciej
 9. Pohl Artur
 10. Pokładecki Jacek
 11. Rachwał Marcin
 12. Rak Joanna
 13. Rosicki Remigiusz
 14. Stachowiak Paweł
 15. Urbaniak Krzysztof

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Borowczyk Krzysztof
 2. Hordecki Bartosz
 3. Jakubowski Jakub
 4. Kałużna Joanna
 5. Kania Eliza
 6. Lissewski Piotr
 7. Łukaszewski Marcin
 8. Ossowski Szymon
 9. Pająk-Patkowska Beata
 10. Secler Bartłomiej
 11. Wyszyński Jacek

POLITOLOGIA:

 1. Jakubowski Jakub
 2. Kałużna Joanna
 3. Kania Eliza

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Balczyńska-Kosman Alina
 2. Barabasz Adam
 3. Jaskulski Adam
 4. Kacperska Magdalena
 5. Klejdysz Natalia
 6. Lubik-Reczek Natasza
 7. Pająk-Patkowska Beata
 8. Rosicki Remigiusz
 9. Stachowiak Paweł

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM:

 1. Jaskulski Adam
 2. Kacperska Magdalena
 3. Kamprowski Rafał
 4. Lissewski Piotr
 5. Łukaszewski Marcin
 6. Magiera Maciej
 7. Scheffs Łukasz