Zapisy na seminaria licencjackie 2018/2019 – studia niestacjonarne

Informujemy, że rozpoczyna się internetowa rejestracja na seminaria licencjackie na rok 2018/2019 na studiach niestacjonarnych dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia oraz stosunki międzynarodowe.

Rejestracja w USOSweb będzie dostępna w terminie: środa 28.11.2018 r. – wtorek 4.12.2018 r.

Instrukcja rejestracji na seminaria

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje średnia ocen osiągnięta na II roku studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 4.12.2018 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 4 grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Jarczewski Waldemar
 2. Kałużna Joanna
 3. Klejdysz Natalia
 4. Magiera Maciej
 5. Pospieszna Paulina
 6. Rachwał Marcin

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Borowczyk Krzysztof
 2. Kaniewska-Sęba Aleksandra
 3. Narożna Dominika
 4. Pająk-Patkowska Beata
 5. Wyszyński Jacek

POLITOLOGIA

 1. Bielawska Agnieszka
 2. Czerna-Grygiel Joanna

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Barabasz Adam
 2. Karczewski Maciej