Zapisy na seminaria magisterskie 2017/2018 – studia niestacjonarne

Informujemy, że rozpoczyna się internetowa rejestracja na seminaria magisterskie na rok 2017/2018 na studiach niestacjonarnych dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia oraz stosunki międzynarodowe.

Rejestracja w USOSweb będzie dostępna w terminie: piątek 3.11.2017 r. – czwartek 9.11.2017 r.

Instrukcja rejestracji na seminaria

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje ocena na dyplomie licencjackim. W drugiej kolejności decydująca będzie średnia ocen na ostatnim semestrze studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 12.11.2017 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 30 listopada 2017 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Donaj Łukasz
 2. Kmieciak Robert
 3. Konieczny Jerzy
 4. Skarżyński Mirosław
 5. Walkowski Maciej

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Adamczyk Wojciech
 2. Kowalczyk Ryszard
 3. Pawełczyk Piotr
 4. Żyromski Marek

POLITOLOGIA:

 1. Adamczyk Anita
 2. Jeliński Edward
 3. Stelmach Andrzej