Zapisy na seminaria magisterskie 2017/2018 – studia stacjonarne

Informujemy, że rozpoczyna się internetowa rejestracja na seminaria magisterskie na rok 2017/2018 na studiach stacjonarnych dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia oraz stosunki międzynarodowe.

Rejestracja w USOSweb będzie dostępna w terminie: piątek 3.11.2017 r. – czwartek 9.11.2017 r.

Instrukcja rejestracji na seminaria

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje ocena na dyplomie licencjackim. W drugiej kolejności decydująca będzie średnia ocen na ostatnim semestrze studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 12.11.2017 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 30 listopada 2017 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Bryła Jolanta
 2. Fiedler Radosław
 3. Kiwerska Jadwiga
 4. Kmieciak Robert
 5. Konieczny Jerzy
 6. Koszel Bogdan
 7. Nowiak Wojciech
 8. Osiewicz Przemysław
 9. Przybylska-Maszner Beata
 10. Puślecki Zdzisław
 11. Skarżyński Mirosław

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Adamczyk Wojciech
 2. Cisak Wojciech
 3. Fiedler Radosław
 4. Jeliński Edward
 5. Koszel Bogdan
 6. Kowalczyk Ryszard
 7. Lesiewicz Elżbieta
 8. Musiał-Karg Magdalena
 9. Pawełczyk Piotr
 10. Piontek Dorota
 11. Sakson Andrzej
 12. Skrzypczak Jędrzej
 13. Stelmach Andrzej
 14. Stępińska Agnieszka
 15. Szymczyński Tomasz
 16. Walkowski Maciej
 17. Wiśniewski Janusz
 18. Żyromski Marek

POLITOLOGIA:

 1. Hajder Krzysztof
 2. Mazurczak Witold
 3. Nowiak Wojciech

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Bryła Jolanta
 2. Czachór Zbigniew
 3. Donaj Łukasz
 4. Gałganek Andrzej
 5. Trosiak Cezary
 6. Wejkszner Artur