Zapisy na seminaria magisterskie 2018/2019 – studia niestacjonarne

Informujemy, że rozpoczyna się internetowa rejestracja na seminaria magisterskie na rok 2018/2019 na studiach niestacjonarnych dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz stosunki międzynarodowe.

Rejestracja w USOSweb będzie dostępna w terminie: środa 28.11.2018 r. – wtorek 4.12.2018 r.

Instrukcja rejestracji na seminaria

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje ocena na dyplomie licencjackim. W drugiej kolejności decydująca będzie ocen na dyplomie studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli w u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 4.12.2018 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 4 grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Kiwerska Jadwiga
 2. Kmieciak Robert
 3. Konieczny Jerzy
 4. Skarżyński Mirosław
 5. Wejkszner Artur

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Adamczyk Wojciech
 2. Cisak Wojciech
 3. Lesiewicz Elżbieta
 4. Pawełczyk Piotr
 5. Piontek Dorota
 6. Stępińska Agnieszka

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Bryła Jolanta
 2. Gałganek Andrzej