Zapisy na seminaria magisterskie 2018/2019 – studia stacjonarne

Informujemy, że rozpoczyna się internetowa rejestracja na seminaria magisterskie na rok 2018/2019 na studiach stacjonarnych dla studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia oraz stosunki międzynarodowe.

Rejestracja w USOSweb będzie dostępna w terminie: środa 28.11.2018 r. – środa 4.12.2018 r.

Instrukcja rejestracji na seminaria

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje ocena na dyplomie licencjackim. W drugiej kolejności decydująca będzie ocena na dyplomie studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli w u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 4.12.2018 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 4 grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Adamczyk Anita
 2. Czachór Zbigniew
 3. Fiedler Radosław
 4. Jeliński Edward
 5. Kiwerska Jadwiga
 6. Konieczny Jerzy
 7. Koszel Bogdan
 8. Nowiak Wojciech
 9. Sakson Andrzej
 10. Skarżyński Mirosław
 11. Walkowski Maciej
 12. Wejkszner Artur

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Adamczyk Wojciech
 2. Andruszkiewicz Iwetta
 3. Cisak Wojciech
 4. Donaj Łukasz
 5. Hajder Krzysztof
 6. Jeliński Edward
 7. Koszel Bogdan
 8. Kowalczyk Ryszard
 9. Lesiewicz Elżbieta
 10. Mazurczak Witold
 11. Nowiak Wojciech
 12. Pawełczyk Piotr
 13. Piontek Dorota
 14. Przybylska-Maszner Beata
 15. Sakson Andrzej
 16. Skrzypczak Jędrzej
 17. Stępińska Agnieszka
 18. Wiśniewski Janusz
 19. Żyromski Marek

POLITOLOGIA:

 1. Adamczyk Anita
 2. Kmieciak Robert
 3. Kowalczyk Ryszard
 4. Musiał-Karg Magdalena
 5. Stelmach Andrzej
 6. Trosiak Cezary
 7. Walkowski Maciej
 8. Żyromski Marek

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Andruszkiewicz Iwetta
 2. Bryła Jolanta
 3. Czachór Zbigniew
 4. Fiedler Radosław
 5. Gałganek Andrzej
 6. Jańczak Jarosław
 7. Musiał-Karg Magdalena
 8. Osiewicz Przemysław
 9. Przybylska-Maszner Beata