Zapisy na specjalności – studia I stopnia, I rok

UWAGA STUDENCI I ROKU studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (w Poznaniu) Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Ponieważ od II roku studiów I stopnia rozpoczyna się kształcenie specjalistyczne oraz w związku z koniecznością zaplanowania zajęć w roku 2018/2019, proszę o dokonanie wyboru specjalności w systemie USOSweb (instrukcja zapisów na specjalności). Zapisy zostaną uruchomione 16.04.2018 r. (brak limitu miejsc, kolejność zapisów nie ma znaczenia).

Termin zapisów upływa 30.04.2018 r.

Zapisy nie dotyczą:
– studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych na kierunku politologia;
– studentów studiów niestacjonarnych na kierunku stosunki międzynarodowe – zapisy przeprowadzi opiekun kierunku.

Przypominam, że zgodnie z opublikowanymi informacjami dla kandydatów na studia od roku 2018/2019 istnieje możliwość wyboru specjalności na kierunku:

Bezpieczeństwo narodowe:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • Zarządzanie kryzysowe.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • Dziennikarstwo;
 • Marketing online (dla studentów studiów stacjonarnych);
 • Reklama i promocja.

Politologia:

 • Marketing polityczny i doradztwo w polityce.

Stosunki międzynarodowe:

 • Dyplomacja i stosunki konsularne;
 • Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy;
 • Współpraca europejska.

Zarządzanie państwem:

 • Administracja publiczna;
 • Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej;
 • Zarządzanie wizerunkiem w instytucji publicznej.

Informacje o ww. specjalnościach znajdują się na stronie internetowej Wydziału, w części adresowanej dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów.

Ponadto informuję, że:

 • zajęcia na danej specjalności uruchomimy, gdy zostanie ona wybrana przez min. 25 studentów;
 • studenci podejmujący naukę na drugiej, dodatkowej specjalności muszą złożyć podanie kierowane do prodziekana dr. Sz. Ossowskiego z prośbą o zgodę; rezygnacja z drugiej specjalności wymaga także formy pisemnej;
 • zaliczenie dodatkowej specjalności zostanie odnotowane w suplemencie opisującym przebieg studiów, jaki otrzyma absolwent po ich zakończeniu;
 • po zakończeniu studiów licencjackich, będzie można podjąć studia drugiego stopnia na tym samym lub innym kierunku, ale w zakresie innej specjalności;
 • osoby, które nie dokonają wyboru specjalności w ww. terminie, zostaną przydzielone do grupy z najmniejszą liczbą studentów.

Dziekan WNPiD UAM
Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach