Zapisy na specjalności – studia II stopnia, I rok

UWAGA STUDENCI I ROKU studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (w Poznaniu) Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Ponieważ od II semestru studiów II stopnia rozpoczyna się kształcenie specjalistyczne oraz w związku z koniecznością zaplanowania zajęć w roku akademickim 2018/2019 proszę o dokonanie wyboru specjalności w systemie USOSWeb (instrukcja zapisów na specjalności). Zapisy zostaną uruchomione 9.11.2018 r. (brak limitu miejsc, kolejność zapisów nie ma znaczenia).

Termin zapisów upływa 25.11.2018 r.

Zapisy nie dotyczą studentów studiów niestacjonarnych na kierunku stosunki międzynarodowe – zapisy przeprowadzi opiekun kierunku.

Przypominam, że zgodnie z opublikowanymi informacjami dla kandydatów na studia od roku 2018/2019 istnieje możliwość wyboru specjalności na kierunku (należy wybrać specjalność inną, niż studiowana na studiach I stopnia):

Bezpieczeństwo narodowe:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego;
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • Infrastruktura krytyczna;
 • Zarządzanie kryzysowe.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

 • Dziennikarstwo;
 • Dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie;
 • Nowe Media (tylko dla studentów studiów stacjonarnych, max. 2 grupy – o przyjęciu decydować będzie ocena na dyplomie studiów licencjackich);
 • Reklama i promocja;
 • Zarządzanie komunikacją w biznesie.

Politologia:

 • Administracja europejska;
 • Administracja samorządowa;
 • Marketing polityczny i doradztwo w polityce;
 • Reklama i promocja;
 • Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi;
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Stosunki międzynarodowe:

 • Azja Wschodnia i Południowa;
 • Bliski Wschód;
 • Dyplomacja i stosunki konsularne;
 • Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy.

Informacje o ww. specjalnościach znajdują się na stronie internetowej Wydziału, w części adresowanej dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów.

Ponadto informuję, że:

 • zajęcia na danej specjalności uruchomimy, gdy zostanie ona wybrana przez min. 25 studentów;
 • studenci podejmujący naukę na drugiej, dodatkowej specjalności muszą złożyć podanie kierowane do prodziekana dr. S. Ossowskiego z prośbą o zgodę; rezygnacja z drugiej specjalności wymaga także formy pisemnej;
 • zaliczenie dodatkowej specjalności zostanie odnotowane w suplemencie opisującym przebieg studiów, jaki otrzyma absolwent po ich zakończeniu;
 • osoby, które nie dokonają wyboru specjalności w ww. terminie, zostaną przydzielone do grupy z najmniejszą liczbą studentów.

Dziekan WNPiD UAM
Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach