Zmiana miejsca odbywania się zajęć 26-26 maja

Przeniesione zajęcia 26 maja 2018 na Wydział Matematyki i Informatyki.

Sala 8:30-10:00 10:15-11:45 12:00-13:30 13:45-15:15
Aula C prof.dr hab. A. Sakson III LIC DiKS Najnowsza historia powszechna prof.dr hab. A. Sakson III LIC DiKS Najnowsza historia powszechna dr R. Rosicki I MGR BN Prawo obronne RP dr R. Rosicki I MGR BN Prawo obronne RP

Przeniesione zajęcia 26 maja 2018 na Wydział Matematyki i Informatyki

Sala 8:30-10:00 10:15-11:45 15:30-17:00 17:15-18:45
Aula A prof. dr hab. M. Walkowski III LIC SM GŚiBM Przedsiębiorczość i zatrudnienie w biznesie międzynarodowym prof. dr hab. M. Walkowski III LIC SM GŚiBM Przedsiębiorczość i zatrudnienie w biznesie międzynarodowym dr R. Rosicki I MGR BN Prawo obronne RP dr R. Rosicki I MGR BN Prawo obronne RP