Zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych na zasadzie ryczałtu i Karty Podatkowej.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie dr. Przemysława Rachowiaka w sprawie zmian dotyczących rozliczeń podatkowych na zasadzie  ryczałtu i Karty Podatkowej.

Treść ogłoszenia dostępna jest tutaj