Zmiany miejsc odbywania się wybranych zajęć 29 listopada

W związku z odbywającą się na naszym Wydziale konferencją „Odpowiedzialne Badania i Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki” niektóre zajęcia zostają przeniesione na Wydział Historii. Poniżej zamieszczamy listę przeniesionych zajęć.

SALA 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.15-14.45 15.00-16.30 16.45-18.15
2.102 dr Agnieszka Bielawska I LIC SM Grupa 04 dr Rafał Kamprowski I MGR BN Grupa 03 dr Mikołaj Tomaszyk II MGR BN specj. Administracja bezp. Pubzlicz.
2.4 mgr Kinga Jasiak I MGR BN Grupa 02 dr hab. Jarosław Jańczak III LIC BN specj Zarządzanie kryzysowe 1
2.104 dr Rafał Kamprowski I MGR BN Grupa 01 prof. dr hab. Andrzej Gałganek I MGR SM Grupa 03 dr hab. Wojciech Adamczyk II LIC ZP Grupa 03
3.131 mgr Natalia Kusa II LIC BN Grupa 05 prof. UAM dr hab. Tomasz Szymczyński I LIC DiKS Grupa 04 prof. dr hab. Mirosław Skarżyński III LIC BN
Aula Prof. Labudy dr Iwetta Andruszkiewicz I LIP POL / I LIC DiKS prof. dr hab. Zdzisław Puślecki II LIC POL / II LIC SM dr Jacek Pokładecki II LIC ZP / II LIC POL / I LIC POL dr Norbert Gill I LIC BN / I LIC POL