Zmiany miejsca odbywania się zajęć 10 maja

W związku z organizowaną na naszym Wydziale konferencją „Przyszłość Moraska” w czwartek 10 maja następujące zajęcia odbędą się na Wydziale Historycznym, w sali 3/131/.

  • 09:45 – 11:15

dr Aleksandra Kaniewska-Sęba, I MGR Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zarządzanie komunikacją w biznesie/2 Specjalność, Analizy i badania w komunikacji marketingowej

  • 11:30 – 13:00

prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski Sebastian, I MGR Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe

  • 13:15 – 14:45

dr Klaudia Gołębiowska, I LIC Bezpieczeństwo narodowe 06 Grupa, Podstawy organizacji i zarządzania