Zmiana godzin pracy dziekanatu i sekretariatu oraz godziny dziekańskie

UWAGA!
1) w dniach 30 i 31 października dziekanat i sekretariat WNPiD pracują w godz. 9:00 – 15:00.

2) w dniu 02 listopada do godz. 13:00 obowiązują godziny dziekańskie, nie ma zajęć, natomiast są dyżury pracowników i doktorantów.
Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych 2 listopada 2017 r.