Zostań praktykantem w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

Jeżeli uważasz siebie za osobę aktywną, masz powyżej 18 lat i chciał(a)byś działać na rzecz lokalnej społeczności, dołącz do nas!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest obecnie najaktywniejszą organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych. Od naszego powstania mamy przyjemność współpracować z wieloma wolontariuszami i praktykantami, którzy przyczyniają się do realizacji naszych celów i projektów.

Do swojego zespołu stale poszukujemy osób chętnych do merytorycznej pomocy przy realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez EFHR.

Oferujemy:

  • zakres praktyk dostosowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań praktykanta;
  • pogłębienie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego oraz systemu prawnego na Litwie;
  • możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach na temat praw człowieka oraz wypróbowanie własnych sił w tym zakresie;
  • pracę w dynamicznym, młodym zespole i w wielokulturowym środowisku;
  • udział w projektach edukacyjnych w szkołach i na uczelniach, wykazanie się umiejętnościami edukacyjnymi oraz komunikacyjnymi;
  • udział oraz promowanie inicjatyw i kampanii społecznych przeciwko rasizmowi, dyskryminacji, nacjonalizmowi itd. oraz możliwość wykazania się kreatywnością w tej dziedzinie;
  • wkład w promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród młodzieży poprzez bezpośredni kontakt ze wspólnotą lokalną;
  • wyjazdy w teren (promocja bezpłatnych konsultacji prawnych EFHR, kampanie informacyjne na temat praw człowieka itd.);

Więcej o nas, naszej działalności oraz  praktykantach znaleźć możesz na www.efhr.eu

Jeżeli jesteś zainteresowany/a praktyką, wyślij do nas swoje CV na adres mailowy: praktyki@efhr.eu