Zrozumieć rozmówcę! – bezpłatne warsztaty dla studentów i pracowników WNPiD

W jaki sposób ludzie podejmują decyzje i co ma wpływ na komunikację – tego m.in dotyczyć będą warsztaty pod hasłem „Zostań Mistrzem Komunikacji” na które zaprasza studentów WNPiD Mirosława Kaldyk Certyfikowany Trener metody FRIS® Style Myślenia. Spotkanie odbędzie się 16 listopada br.

Uczestnicy warsztatów poznają FRIS® – nową polską metodologię, która trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia i działania. Diagnoza stylu FRIS daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby. Pozwala przeanalizować strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Program:
1. Przedstawienie metody oraz charakterystyk Stylów Myślenia
2. Ćwiczenie – Gry sytuacyjne – nauka rozpoznawania Stylów Myślenia.

Wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.  Znajomość FRIS to lepsza jakość komunikacji – a tego specjaliści od marketingu i przyszli dziennikarze potrzebują najbardziej!

Podczas warsztatu każdy uczestnik :

  • sprawdzi jaki jest JEGO naturalny Styl Myślenia
  • dowie się jak własne „wewnętrzne oprogramowanie” wpływa na zachowanie, pracę i podejmowane decyzje oraz które elementy w komunikacji są dla Niego najważniejsze.
  • nauczy się rozpoznawać cechy charakterystyczne dla 4 stylów myślenia i stosować je by poprawić komunikację
  • otrzyma „Instrukcję Obsługi” poszczególnych stylów myślenia

Sprawna komunikacja jest dziś przydatna wszędzie – zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Pomaga w autoprezentacji, zdobywaniu informacji, negocjacjach. Tolerancja przestaje być potrzebna – zastępuje ją zrozumienie. Warto poznać metodę, która w tym pomaga.

Zapisy przyjmowane są pod adresem mirkaldyk@gmail.com ( tyt: Warsztaty FRIS UAM). Ze względu na formę warsztatową liczba miejsc jest ograniczona (18 osób).
Więcej informacji o metodzie na www.fris.pl.