university professorJolanta Bryła

pbn_logo

Publications

 • „Doktrynalne podstawy amerykańskiej polityki zagranicznej na przykładzie doktryny Jamesa Monroe”, w: Przegląd Politologiczny nr 4/2003, s. 7-18.
 • „Ameryka Łacińska – Unia Europejska: współpraca międzyregionalna w erze globalizacji”, w: Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata. Istota – uwarunkowania – tendencje. Red. W. Malendowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2004, s. 95-112.
 • „Doktryna George’a W. Busha jako źródło rozłamu w stosunkach euroatlantyckich”, w: Przegląd Zachodni, nr 4/2005, s. 33-60.
 • „Ameryka Łacińska – ewolucja międzynarodowej pozycji regionu (od kolonizacji do globalizacji)”, Przegląd Politologiczny nr 2/2006, s. 27-46.
 • „Wpływ wojny na środowisko naturalne – zarys problemu”, w: Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych. Praca zbiorowa pod redakcją naukową W. Malendowskiego. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM,
  Poznań, 2006, s. 53-72.
 • „Relacje transatlantyckie w zakresie rozwiązywania wybranych problemów
  międzynarodowych”, w: Unia Europejska po traktacie ustanawiającym konstytucję dla
  Europy. Red. Z. Czachór. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2006, s. 33-52.
 • Unia Europejska wobec proliferacji broni jądrowej, w: „Unia Europejska we współczesnym świecie. Wybrane problemy”. Red. J. Bryła, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2009, s.111-132.
 • Metodologiczne wyzwania badań nad reżimami międzynarodowymi w warunkach zmiany w stosunkach międzynarodowych. Kasus reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, w: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce. Red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 289-306.
 • Multilateralizm i unilateralizm. Globalne trendy a amerykańska polityka zagraniczna. Prawo i Polityka, Nr 1 (1) 2009, Lublin 2009, s. 91-108.
 • „Międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa jako struktury globalnego zarządzania stabilizujące stosunki międzynarodowe. Casus reżimu nieproliferacji broni jądrowej”, w: Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XX wieku. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi pod red. I. Stawowy-Kawki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 89-102.
 • Rola broni jądrowej w strategii i polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w: Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym. Praca zbiorowa pod redakcją Adriany Dudek i Renaty Mazur. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 371-389.
 • Mocarstwa regionalne jako wyzwanie badawcze. Wybrane zagadnienia, w: „Stare” i „nowe”mocarstwa w Afryce – stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne. Praca zbior. pod red. Arkadiusza Żukowskiego, Forum Politologiczne tom 13, 2012, s. 17-47.
 • Integracja regionalna jako element globalnego zarządzania. Casus regionalnych systemów bezpieczeństwa. Praca zbior. Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych. Red. naukowa M. Chorośnicki i in., Wydawnictwo Kontekst Kraków 2013, ss. 381-392.
 • „Wpływ powstania strefy bezatomowej w Afryce na bezpieczeństwo kontynentu i na stan reżimu nieproliferacji broni jądrowej”, w: A. Żukowski (red.), Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne. Seria „Forum Politologiczne”, T. 16, 2014, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn, s. 37-76.
 • „Delimitacja przestrzeni kosmicznej: cel, zasadność, rywalizacja interesów”. Prace i Studia Geograficzne, Tom 54, Geografia Polityczna. Redakcja naukowa M. W. Solarz, M. Wojtaszczyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2014, s. 7-28.
 • „Bezpieczeństwo kosmiczne w polityce Unii Europejskiej”, w: W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych, red. naukowa Adriana Dudek, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 167-178. ISBN 978 83 62751 33 4
 • „Wkład Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego reżimu kosmicznego”, Rocznik Integracji Europejskiej, WNPiD UAM Poznań, 8/2015, s. 123-142. ISSN 1899-6256.