PhD studentMartyna Woźniak

Publications

  • „Commonwealth Realms jako relikt przeszłości. Zmiana formy rządów na Barbadosie”, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2022, nr 4 (68)/2022, s. 99-111. DOI:10.15804/ppk.2022.04.08
  • „Wielka czy Mała? Globalne ambicje versus problemy wewnętrzne”, W: Albion : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość : wybrane zagadnienia w kontekście prawno-ekonomiczno-kulturowym / Włódarczak Wojciech (red.), 2022, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, s. 11-35, ISBN 9788367074728
  • „Gibraltar - o co właściwie toczy się spór?”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 2021, nr 23, s. 93-107. DOI:10.14746/r.2021.1.8
  • „Nowa IRA jako przykład skrajnego nacjonalizmu”, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 2021, nr 22, s. 27-40. DOI:10.14746/r.2020.2.3
  • „Zintegrowany Przegląd Strategiczny Globalna Brytania w dobie konkurencyjności” i jego znaczenie dla Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2021, nr 4, s. 85-99. DOI:10.14746/ssp.2021.4.6
  • „Od kolonii przez dominia do współpracy. Fenomen brytyjskiego imperializmu”, W: Gasnące Imperium. Historia Wielkiej Brytanii w ujęciu prawnym, społecznym oraz gospodarczym / Włódarczak Wojciech [i in.] (red.), 2021, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, s. 13-25, ISBN 978-83-67074-01-8