PhD studentMirosław Jaremba

google_scholar_logopublons

Publications

  • Islamski Ruch Uzbekistanu - Od lokalnego ekstremizmu do Państwa Islamskiego, „Historia@Teoria”, 2018, Tom 1, Nr 7, s. 167-172;
  • Islam i sufizm w Azji Centralnej – od Czyngis-chana do współczesności, „Nasze Historie”, 2019, nr 16-18, s. 167-180;
  • Prawo do edukacji uchodźców Rohingya, „Społeczeństwo i Polityka”, 2019, nr 4(61), s. 177-190;
  • Unia Europejska wobec konfliktu w Mjanmie, „Przegląd Zachodni”, 2019, nr 4 (373), s. 213-226;
  • Hodża Ahmad Jasawi – islamski mistyk z Azji Centralnej, „Studia Orientalne”, 2019, nr 2 (16), s. 77-90.
  • Ujgurzy – niechciani muzułmanie w Chińskiej Republice Ludowej w monografii Zjawisko migracji oraz mniejszości religijne, etniczne, narodowe – aspekty polityczne, społeczne, prawne red. Ł. Darby Bartosik, A. Mawer-Ratajczak, Poznań-Łódź 2019, s. 211-237.