PhD studentDenis Halagiera

google_scholar_logoacademia2

Publications

  • Halagiera, D. (2020). Analiza interakcji użytkowników portalu Facebook z nieprawdziwymi informacjami w dobie pandemii COVID-19. W: Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa. Media i Komunikacja Społeczna (s. 29-47). Kraków, Polska: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej & Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.
  • Stępińska, A., Jakubowicz, J., & Halagiera, D. (2020). What Populism is About? Topics in Populist Discourse in Print Media. W: Populist Discourse in the Polish Media (s. 61-80). Poznań, Polska: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
  • Halagiera, D. (2019). Fake news jako nowe (stare) wyzwanie dla świata mediów – portal YouTube w walce z nieprawdziwymi informacjami. W: Kryzysy Współczesnego Świata (s. 91-105). Poznań, Polska: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
  • Halagiera, D. (2019). YouTube content removal criteria – analysis of the removal of an article "Is it worth beating men?" Refleksje, (18), 93-114. https://doi.org/10.14746/r.2018.2.7
  • Halagiera, D. (2018). Product placement w polskich produkcjach w serwisie YouTube jako instrument komunikacji marketingowej. Com.press, (2), 56-74.