PhDDominika Narożna

associate professor, PhD

Publications

    • D. Narożna, The Producer of Documentary Films in Poland (in the years 2005-2018), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018.
    • D. Narożna, Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2018.
    • D. Narożna, Media w polityce informacyjnej. Casus polskich uniwersytetów publicznych. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2019.
    • J. Guliński, D. Narożna, Otwartym tekstem. Jacek Guliński w rozmowie z Dominiką Narożną, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2020.