PhD studentMaciej Górny

Publications

 • Górny M., Lorek A. M. (2022), Forms of cooperation between local governments and implementation of senior policy. Case of Metropolis Poznań, [in:] In Search of Academic Excellence. Social Sciences and Humanities in Focus, ed. A. Gromkowska-Melosik B. Hordecki, T. R. Skrzypczyński, Peter Lang Publishing, ISBN: 978-631-86477-7.
 • Hajder K., Kacperska M., Górny M. (2022), Nowe technologie a dobrostan seniorów w świetle deinstytucjonalizacji usług społecznych, [w:] Dylematy polityki senioralnej miasta Poznania, red. Babiak J., Kacperska M., Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania.
 • Górny M., Lorek A. M. (2021), Czy szczęście przyjmuje kształt litery U? Polityka senioralna a dobrostan osób starszych, Polityka i Społeczeństwo 19(4), DOI: 10.155584/polispol.2021.4.3.
 • Górny M. (2021), Subiektywny dobrostan - zmiany poziomu zadowolenia z życia wraz z wiekiem, [w:] Determinanty wykluczenia społecznego. Innowacyjne metody inkluzji społecznej, red. Hajder K., Tobolski D., Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN: 978-83-65599-33-9
 • Górny M., Lorek A. M. (2021), Czas w polityce społecznej. Polityka senioralna miasta Poznania [w:] Determinanty wykluczenia społecznego. Innowacyjne metody inkluzji społecznej, red. Hajder K., Tobolski D., Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN: 978-83-65599-33-9
 • Górny M., Mijalski M. (2020), Szczęście jako cel polityki państwa - analiza przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Przegląd Orientalistyczny nr 2-3, DOI: 10.33896/POrient.2020.2-3.3.
 • Hajder K., Górny M. (2019), Wysokość wskaźnika PKB a poziom szczęśliwości obywateli, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1/2019, DOI: 10.14746/ssp.2019.1.2.
 • Górny M. (2018), The importance of work in human life and development. The consequences of unemployment, Refleksje nr 18, DOI: 10.14746/r.2018.2.4.
 • Hajder K., Górny M. (2021), Nowoczesne technologie jako szansa na rozwój. Bariery inwestycji technologicznych przedsiębiorstw przemysłowych w województwie pomorskim i sposoby ich niwelowania, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
 • Górny M. (2021), I-voting - opportunities and threats. Conditions for the effective implementation of Internet voting on the example of Switzerland and Estonia, Przegląd Politologiczny vol. 1/2021, DOI: 10.147.46/pp.2021.2.6.1.9.
 • Górny M. (2020), Zastosowanie alternatywnych procedur głosowania w dobie pandemii COVID-19. Perspektywy wprowadzenia i-votingu w Polsce, [in:] Konsekwencje pandemii COVID-19: Państwo i społeczeństwo, red. K. Hajder K., M. Musiał-Karg, M. Górny, Wydawnictwo UAM, ISBN: 978-83-66740-12-9.
 • Górny M. (2018), Przymus wyborczy w krajach europejskich – czy można wymagać od obywateli minimum patriotyzmu?, Refleksje nr 17, DOI: 10.14746/r.2018.1.2