professorMaciej Walkowski

Maciej Walkowski
Vice-Dean for Science, Head of the Department of Social and Economic Policy, professor

pbn_logo

Publications

 • M. Walkowski, Współczesne tendencje w rozwoju europejskich procesów integracyjnych,  ( rozprawa doktorska) Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 1999, ss. 268
 • M. Walkowski, Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, (rozprawa habilitacyjna- kwalifikacyjna II stopnia), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM,  Poznań 2008, ss. 496
 • M. Walkowski, Chińska strategia rozwoju społeczno – ekonomicznego. Implikacje dla     Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018, ss. 519
 • M. Walkowski, Z. W Puślecki, Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu  konkurencyjności Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, ss. 219
 • M. Walkowski, Z. W. Puślecki, Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, ss. 223
 • M. Walkowski,  Z. W. Puślecki, R. Kmieciak , Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, ss. 305
 • M. Walkowski,  Z. W. Puślecki, T. R. Szymczyński,  Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC). Warszawa (2011).: Dom Wydawniczy ELIPSA. ss. 366.
 • Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską, red. nauk. M. Walkowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 1999 (redakcja naukowa, wstęp, 2 rozdziały ), ss. 230
 • Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. nauk. Z. W. Puślecki, M. Walkowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2004 (redakcja naukowa, wstęp, 2 rozdziały), ss. 263
 • Nowa pozycja Chin w zmieniającym się świecie. Polityka – Ekonomia- Społeczeństwo, red. nauk. J. Marszałek – Kawa, A. Stelmach, M. Walkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 244
 • M. Walkowski, The European Union against the Chinese concept of the New Silk Road and the threats resulting from the realization of the project . European Integration – Polish Perspective, Edited by Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2020
 • M. Walkowski, Between the United States and the People’s Republic of China. The dilemma of the European Union’s negotiation position in the context of the accelerated technological development of the PRC. ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, nr 13,  2019
 • M. Walkowski, Technological Unemployment as a Result of the Fourth Industrial Revolution: Challenges Facing Europe and the Rest of the World, [i]:  Getting europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in europe/ Tomasz Brańka, Joanna Skrzypczyńska, Poznań 2019
 • M. Walkowski,  Digital exclusion as a hindrance to the emergence of the information society: the case of Poland „Przegląd Politologiczny”, nr 3, 2018
 • M. Walkowski,  Europejskie i chińskie postrzeganie współpracy gospodarczej i politycznej w ramach formatu „16+1”,  Rocznik SNPL - Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Wilno, Litwa, 2019, T. 19, s. 23–54 23
 • M. Walkowski, The EU-China Economic Relations: a Harmful Competition or a Strategic Cooperation?, “Polish Political Science Yearbook”, Vol. 46 ( 2) 2017
 • M. Walkowski, Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego i jego potencjalna adaptacja w Europie. Założenia, cele, uwarunkowania i realizacja tzw. Konsensusu Pekińskiego - „Przegląd Strategiczny”, nr 10, 2017
 • M. Walkowski, The problem of mounting income inequalities in the world vis-a-vis the phenomenon of harmful tax competition. The ICIJ tracking down the greatest financial scandals of the 21st century, Political Science Review, no 2/2016, s. 137-155
 • M. Walkowski, Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju społeczno - gospodarczego Unii Europejskiej w dobie narastającej  konkurencji globalnej, Rocznik Integracji Europejskiej (Yearbook of European Integration), nr 9, 2015, s.453-471
 • M. Walkowski, Czy optymalizacja podatkowa może być szkodliwa? Rozważania na temat skutków funkcjonowania Centrów Usług Finansowych typu offshore (OFC), czyli tzw. rajów podatkowych, [w] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ( Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 369, Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, red. nauk. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, maj 2014
 • M. Walkowski, Przyczyny powstania globalnego kryzysu finansowego 2008+. Analiza i porównanie wybranych opinii, „Przegląd Strategiczny”, nr2, Poznań 2013.