PhDMagdalena Kacperska

Publications

  • Liberalizm czy interwencjonizm? Recepta na kryzys, [w:] „Przegląd Politologiczny” nr 2/2010, Poznań 2010, s. 145 – 160.
  • Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, [w:] „Przegląd Politologiczny” nr 2/2011, Poznań 2011, s. 179 – 188.
  • Makroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy w Polsce w okresie przedakcesyjnym, [w:] Współczesne wyzwania Unii Europejskiej w świetle polityki wschodniej, praca zbiorowa pod redakcją K. Hajdera, Poznań 2008, s. 55 – 68.
  • The Most Important Legal and Institutional Changes in Social Policy and Employment Due to Polish Membership of the European Union, [w:] The 2004 Enlargement’s Influence on the Labor Market in the European Union, praca zbiorowa pod redakcją J. Babiaka, Poznań 2007, s. 67 – 75.
  • The situation of woman in the labour market in Poland, [w:] The participation of women in the media and in the politics – an international dimension, praca zbiorowa pod redakcją Iwetty Andruszkiewicz i Aliny Balczyńskiej – Kosman, Poznań 2010, s. 53 – 61.
  • The Maastricht Convergence Criteria and the Labour Market in the Time of Crisis, [w:] “Studies of economic and social processes. Europe and the world at the beginning of the XXI century”, WWSSE Środa Wlkp 2011.
  • The crisis in the euro zone. Isolation and deepening of integration?, [w:] “Studies of economic and social processes. Europe and the world at the beginning of the XXI century”, WWSSE Środa Wlkp 2012.
  • A woman in business. Analysis of the situation of women working professionally on the labour market in Poland – possibilities and adversity on the example of Mrs. Dorothy Jezierskiej, [w:] Political and economic activity of women, praca zbiorowa pod redakcją Iwetty Andruszkiewicz, Poznań 2013.
  • Teoretyczne aspekty rynku pracy, Poznań 2008, ss. 90.