university professorWojciech Nowiak

Wojciech Nowiak
university professor

pbn_logo

Publications

 1. SECURITY PRIORITIES AND THEIR PERCEPTION BY LOCAL COMMUNITIES. A SURVEY OF POPULATION IN WIELKOPOLSKA 2015-2017 [w:] Przegląd Strategiczny 12/2019;
 2. Nordyckie welfare state wobec problemu starzejących się społeczeństw, przykład Norwegii, [w:] Wallas T., Urbaniak K., Hajder K. (red.),   Człowiek, gospodarka, społeczeństwo, Poznań 2019, ISBN 978-83-65817-59-4
 3. Poland – the leader of social europe. The implementation of the “Family 500+ programme – a survey of the local population in a region of Wielkopolska, [w:] Brańka T, Skrzypczyńska J., (red.)Getting Europe back to work Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, Poznań 2019, ISBN 978-83-65817-63-1
 4. Postęp technologiczny – polityka senioralna w Norwegii, [w:] Konieczny J., Dajerling L. (red.), BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE. Postępy monitorowania, obrazowania stanu zdrowia i środowiska, Poznań 2019, ISBN 978-83-65817-82-2
 5. Коммуникативные агрессии XXI века; [w:] Сидоров В. А. (red.),  ПОСТПРАВДА И СЛОВЕСНАЯ АГРЕССИЯ В СМИ, Санкт-Петербург 2019 ISBN: 978-5-907189-84-3;
 6. Высшее образование для XXI века. Роль гуманитарного образования в контексте технологических и социокультурных изменений, [w:] И.М. Илински (red.)  Moscow, 2019; ISBN 978-5-907194-53-3;
 7. The cultural and social assimilation of immigrants, and systemic solutions – Poles in Norway and Ukrainians in Poland in the light of comparative research, [w:] Przeglad Politologiczny 4/2018;
 8. Polacy pracujący w norwegii a protestancki etos pracy. Czy tworzy się historyczny stereotyp „pracowity jak Polak-Katolik”?, [w:] Marczewska-Rytko M., Maj D. (red.),Politologia Religii, Prace Naukowe Uniwersytetu w Lublinie 2018, ISBN 978-83-227-9161-5
 9. The Impact of West Bank settlements on Israeli National Security, [w:] Przegląd Strategiczny 10/2017.
 10. Stable and Peaceful (SAP) Palestine: The Perspective of the Israeli National Security Elite, Istanbul 2017.
 11. Средства массового перевода (массовой информации), в намеренном творению картин действительности – постправда и агрессия в медиах, St. Petersburg 2017.
 12. Rodzina migracyjna. Obraz rodziny na podstawie badań polskich imigrantów w Norwegii”, (Migrants families. The experiences of Poles in Norway), [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economy), 438/2016.
 13. Nordycki model wspierania rodzin niewydolnych w opiece nad dzieckiem. Analiza sytuacji Polaków oraz ich rodzin w Norewgii, (Nordic model of aiding dysfunctional families in childcare. An analysis of the perception of the situation of Poles and their families in Norway), [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economy), 456/2016.
 14. Migracja wewnętrzna w UE oraz EOG a problem nielegalnego rynku pracy.Analiza sytuacji imigrantów z Polski zamieszkujących okręg Hordaland, ( Internal migration within the EU and EEA vis-à-vis black labor market. An analysis of the situation of Polish immigrants living in Hordaland county), [w:] Przeglad Politologiczny(Political Scienc Reviev), 3/2016.
 15. Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – problem starzenia się społeczeństw , Wojciech Nowiak, [w:] Przegląd Strategiczny, 9/2016.
 16. Polish migrant workers in Norway and the issue of participation. Case study based on research in Hordaland County”, Wojciech Nowiak, 24th IPSA World Congress Abstract Papers 2016.
 17. Państwa nordyckie wobec bezpieczeństwa ekologicznego – przykład Norwegii. [w:] Ekologizm, Prace Naukowe Uniwersytetu w Lublinie 2016.
 18. Stosunek mediów nordyckich do zdarzeń o charakterze terrorystycznym, [w:] Skarżyński M. (red.) Studia nad Bezpieczeństwem. Media w systemie bezpieczeństwa narodowego, Poznań 2015.
 19. Starzenie się społeczeństw i migracja – dwa główne wyzwania Europy w II dekadzie XXI wieku. Czy jesteśmy gotowi na zmiany ? [w:] Rocznik Integracji Europejskiej, 9/2015.