professorAndrzej Gałganek

Head of the Department of International Relations, professor

pbn_logo

Publications

  • A. Gałganek, Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. Ontologia Epistemologia Metodologia, (w druku).
  • A. Gałganek, Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój, tom I i II, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
  • A. Gałganek, Historia teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
  • A. Gałganek, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym, Supercykle i wojna hegemoniczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.