university professorŁukasz Donaj

Łukasz Donaj
university professor

pbn_logo

Publications

 1. Border Processes in Contemporary Baltic–Black Sea Region: Between (Re)Bordering and Debordering, autorzy: J. Janczak, T. Brańka, Ł. Donaj, w: Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe's Eastern Margins, pod red.: O. Bogdanova, A. Makarychev, Cham, Springer, 2020,
  ISBN (print) - 978-3-030-24877-2, ISBN (online) - 978-3-030-24878-9. DOI  - https://doi.org/10.1007/978-3-030-24878-9, s. 9-26.
 2. Donaj Ł., Deterministic chaos theory and forecasting in Social Sciences. Contribution to the discussion; w: Przegląd Politologiczny, nr 1/2018; ISNN – 1426-8876, s. 21-48. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.1.2
 3. Политические отношения, процессы и технологии: технологии эффективной политики. Учебное пособие, pod red. О.Е. Гришина, Л. Доная, Г.Ю. Никипорец-Такигава, О.А. Нестерчук, Moskwa 2017,
  ISBN – 978-5-7139-1341-0.
 4. Donaj Ł., Wykorzystanie gier decyzyjnych/symulacyjnych w naukach społecznych. Wybrane problemy, w: Przegląd Strategiczny, nr 4/2014, ISSN – 2084-6991,
  s. 187-207. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.15
 5. Donaj Ł.,Futurology and Heuristics (with Posthumanities in the Background).
  Selected Aspects; w: Przegląd Politologiczny
  , nr 3/2013; ISNN – 1426-8876,
  s. 7-26.
 6. Media a Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Media
  a Polityka,
  pod red. A. M. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz, A. Barańskiego,
  Łódź 2007; ISBN – 978-83-60902-44-8.
 7. Współczesna Ukraina, pod red. Ł. Donaja, A. Romaniuka, Łódź 2007;
  ISBN – 978-83-60902-52-3.
 8. Donaj Ł.,Spór japońsko-rosyjski o Wyspy Kurylskie, w: Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, pod red. W. Malendowskiego, Poznań 2006; ISBN – 83-87704-99-7.
 9. Donaj Ł., Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy 1991 – 2004, Łódź 2005;
  ISBN – 83-88504-37-1
 10. Donaj Ł.,Media w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, Poznań 2001;
  ISBN – 83-87704-36-9.
 11. Donaj Ł., Teoria szarych systemów a prognozowanie w naukach społecznych. Przyczynek do dyskusji, w: Przegląd Strategiczny, nr 10/2017, ISSN – 2084-6991, s. 43-52. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.3