PhD studentDaria Zadrożniak

Publications

  • Zadrożniak D. (2020). Przemiany narodowo-rasowe w kulturze popularnej na przykładzie kina amerykańskiego. W: Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, nr 22, ss. 125-139, DOI:10.14746/r.2020.2.9
  • Zadrożniak, D. (2022), Obraz mniejszości narodowych w kulturze popularnej na przykładzie filmów nagrodzonych Nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii „Najlepszy Film”, com.press, 5(1), s. 102–121. DOI: 10.51480/compress.2022.5-1.393