PhDPaweł Łokić

Paweł Łokić
senior lecturer, PhD

Publications

  • Aktywność polskich dziennikarzy w serwisie Twitter – analiza wybranych przypadków”, „e-politikon”, Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 12, Warszawa
  • „Telewizyjne debaty parlamentarne a pararelizm polityczny polskich mediów – analiza porównawcza wybranych przekazów w telewizji i prasie”, „e-politikon”, Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 17, Warszawa 2016.
  • „Celebryckość dziennikarzy, jako funkcja komodyfikacji formatów informacyjno-publicystycznych”, „Rocznik Bibliograficzno-Prasoznawczy” Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Kielcach, nr 8/19, Kielce 2016.
  • Nowe media i dziennikarstwo. Galopująca ewolucja komunikacji masowej”, Wydawnictwo Naukowe WNPiD: Poznań 2020 (w przygotowaniu).