university professorSzymon Ossowski

Vice-Dean for Student Affairs, university professor

pbn_logo

Publications

 • S. Ossowski, Etyka polityczna liberalnej demokracji w Polsce, Wydawnictwo Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2008, ss. 159.
 • S. Ossowski, Dziennikarz versus specjalista ds. public relations - toksyczny związek czy małżeństwo z rozsądku?, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 4, s. 81-95.
 • S. Ossowski „Ucieczka od wartościowania” - próba obiektywizacji pola badawczego
  i zapewnienia „naukowości” w badaniach politologicznych
  , w: „Teoretyczne
  i metodologiczne wyzwania badań politycznych w Polsce”, Lublin 2009, s. 109-123
 • S. Ossowski, A. Stępińska, Polski dziennikarz – niezależny altruista?, w: „Etyka w mediach vol.5”, pod. red. W. Machury, Poznań – Opole 2010, s. 35-45.
 • S. Ossowski, A. Stępińska, Dziennikarze polscy – między mitem „czwartej władzy”
  a świadomością misji
  , w: „Media – czwarta władza?”, pod red. R. Kowalczyka i W. Machury, Poznań – Opole 2010, s. 55-66.
 • S. Ossowski, W kierunku urynkowienia. Zagrożenia dla liberalnej demokracji w Polsce, Poznań 2011, ss. 201.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, Społeczne oczekiwania a autostereotyp dziennikarzy polskich w XXI wieku, w: „Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym” pod red. B. Pająk, Poznań 2011, s. 33-46.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, Kariera, kontrola, służba społeczna – postawy różnych pokoleń polskich dziennikarzy, w: „Studia nad dziennikarstwem”, pod red. I. Hofman i K. Plewki, Lublin 2011, s. 43-61.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe, w: „Studia Medioznawcze” 2011, nr 1, s. 17-28.
 • S. Ossowski, Telewizyjne debaty prezydenckie w Polsce w 2010 roku,  w: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011, nr 27, s. 41-57.
 • S. Ossowski B. Biskup, Porównanie relacjonowania kampanii wyborczej w regionalnych wydaniach Gazety Wyborczej i Polska, The Times  - analiza porównawcza relacjonowania kampanii w wybranych regionach, w: „WYBORY SAMORZĄDOWE W MEDIACH REGIONALNYCH. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej”, pod redakcją A. Hess i M. Mazura, Katowice 2012, s. 83-101.
 • B. Biskup, S. Drobczyński, S. Ossowski, Komitety wyborcze w nieodpłatnych regionalnych audycjach telewizyjnych – założenia i podstawowe wyniki badań, w: „WYBORY SAMORZĄDOWE W MEDIACH REGIONALNYCH. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej”, pod redakcją A. Hess i M. Mazura, Katowice 2012, s. 103-121.
 • B. Biskup, K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, A. Hess, M. Kolczyński, M. Mazur,
  S. Ossowski, D. Piontek, Relacjonowanie wyborów w mediach regionalnych w Polsce w 2010 roku, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3, s. 233-247.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, L. Pokrzycka, L. Nowak, The Journalists and Journalism of Poland, w: „The Global Journalism in the 21st Century”, pod red. D.H. Weavera i L. Willnata, Nowy Jork i Londyn 2012, s. 255-266.
 • A. Stępińska, S. Ossowski, Three Generations Of Polish Journalists, w: „Journalism Studies” 2012, nr 5-6, s. 857-867 .
 • S. Ossowski, Tabloidyzacja audycji informacyjnych – przyczynek do badań,
  w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 1, s. 173 – 182.
 • D. Piontek, B. Hordecki, S. Ossowski, Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Poznań 2013, ss. 170.
 • S. Ossowski, DZIENNIKARZ – CELEBRYTA, CZYLI BOHATER WŁASNEGO SHOW,
  e-Politikon, 2014, numer XII , s. 201 – 224.
 • S. Ossowski, D. Piontek, Co tam, Panie, w polityce? Politycy w programach publicystycznych, w: „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 2/218, s. 234-250.
 • D. Piontek, S. Ossowski, Politycy i dziennikarze. Sojusznicy czy wrogowie? w: „Marketing polityczny w gorsecie mediów”, pod red. R. Wiszniowskiego i A. Kasińskiej-Metryki, Toruń 2014, s.42-53.
 • S. Ossowski, Błędy i wypaczenia czyli o przyczynach porażki Ryszarda Grobelnego
  w poznańskich wyborach samorządowych w 2014 roku
  , w: „Przegląd Politologiczny” 2015 nr 2, s. 75-86.  Wersja angielska tekstu: S. Ossowski, How David triumphed over Goliath: the course of the electoral campaign for Poznań’s local government in 2014, w: „Roczniki Nauk Społecznych” 2015 , Vol. 7(43), Issue 3, s. 41-52.
 • S. Ossowski, D. Piontek, Co się wydarzyło w Poznaniu? Wybory prezydenckie 2014 i koniec pewnej epoki, w: „Od marketingu samorządowego do prezydenckiego”, pod. red. A. Kasińskiej-Metryki, R. Wiszniowskiego, M. Molendowskiej, Kielce 2015, s. 139-152.
 • S. Ossowski. (red.) Kryzys liberalnej demokracji w Europie i próby jego zażegnania. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 227
 • S. Ossowski, Strategie wyborcze Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka w ponownym głosowaniu w świetle badań exit poll, w: „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 3, s. 163 – 176.
 • S. Ossowski, Wpływ ruchów miejskich na wynik poznańskiej samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku, w: „Wpływ społeczny. Konteksty i zastosowania badawcze”,
  pod. red. B. Patkowskiej – Pająk, Poznań 2016, s. 133 – 143.
 • S. Ossowski, D. Piontek, Wprowadzenie. Nowe media i zmiany w naturze komunikowania, w: „Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii”, pod. red. D. Piontek i S. Ossowskiego, Poznań 2017, s. 9-19.
 • S. Ossowski,  A Civic Budget as a form of civil participation, or an institutional PR tool. The Civic Budget in the City of Poznań, w: “Przegląd Politologiczny” 2017,  nr 4, s. 159 – 172.
 • S. Ossowski, The issue of surreptitious advertising in Polish media. Analysis in the scope of media studies and legal issues, in : „Media Law In The Time Of Liquid Modernity. Hot Topics In The European And Polish Media Law”, ed. by J. Sobczak, J. Skrzypczak, K. Kakareko, Logos Verlag Berlin 2017, p. 175-184.
 • S. Ossowski, Podwójne wybory w 2015 roku. Spójność strategii komunikacyjnych podczas prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczych, w: „Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne”, Tom 1, pod red. M. Kolczyńskiego, Katowice 2017, s. 66-81.
 • S. Ossowski, W. Dopierała, Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie „Wiadomości” TVP i „Faktów” TVN, Com.press 2018, nr 2 (1), s. 4-25.