Department of Political Theory

The main areas of scientific research have to be presented generally in connection with the interests of every member of the Political Theory Department. These can be enumerated as follows: the theory of elite (recently specially the so-called neofunctional elitist paradigma), the question of political power, the totalitarian political systems (first of all the Stalinist Soviet Union, the Third Reich and Italy during the rule of Benito Mussolini); the political system of modern democratic states; some procedures of direct democracy; some political ideas; political populism.

  • The theory of elites….
  • So-called neofunctional elitist paradigma
  • The totalitarian political systems
  • The question of political power
  • Modern populism
  • Międzynarodowy projekt badawczy NCN “E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjachpaństwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce” (wykonawca Marcin Rachwał, kierownik prof.. Magdalena Musiał-Karg);
  • Panel ekspercki w zadaniu “Obywatele Decydują”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (umowa GOSOISTRATEGI/386307/11/NCBR/2018 - Marcin Rachwał);
  • Grant rektorski “Covid-19 – Czarna seria ciągle trwa. Medialny obraz koronawirusa i jego oddziaływanie społeczno - polityczne” (wykowca Małgorzata Kołodziejczak, kierownik prof.. Małgorzata Rybka WFPiK);
  • Jean Monnet Centre of Excellence: EU-External Actions in the contested global order - (in)coherence, (dis)continuity, resilience (EU-EX/ACT - Dawid Kujawa);
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów (POWR.03.01.00.00 TI 77/18-00 Dawid Kujawa)

Staff