Department of Non-European Political Studies

The research conducted in the Department is focused on the following areas: Middle East, Central Asia, South America, United States, China, South Korea, and the Arctic. There are two main research approaches: firstly, political dynamics and change and secondly, regional, and international dynamics, including initiatives and organizations such as Shanghai Cooperation Organization and Belt and Road Initiative.

  • Middle East political dynamics
  • South, Central and North American Political Studies
  • Central and East Asia political studies
  • The Artic in international relations
  • Belt and Road Initiative – regional and global perspective
  • Radosław Fiedler, visiting scholar w School of International and Public Affairs w Columbia University, New York City (Program Bekkera NAWA 2019-2020)
  • Przemysław Osiewicz, główny wykonawca - Unia Europejska wobec Azji Środkowej – uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, kierownik grantu: prof. dr hab. Tadeusz Wallas; główny wykonawca grantu wraz z prof. dr. hab. Radosławem Fiedlerem; NCN 2014/15/B/HS5/01591.
  • Tomasz Brańka, wykonawca, Horizon 2020: EPICUR Research Agenda - Shaping European Society in Transition (EPICUR-Research no 101016926);
  • Radosław Fiedler kierownik: Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej"; UAM – IDUB.
  • Grupa badawcza Belt and Road Initiative

Staff