Data publikacji w serwisie:

Komunikat z posiedzenia Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza 2019 r.

Po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych publikacji Kapituła Konkursu postanowiła w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej przyznać I nagrodę publikacji Pana Przemysława Maj, Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Ponadto Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić cztery prace: Pani Katarzyny Dośpiał-Borysiak, Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Pani Joanny Rak, THEORIZING CULTURES OF POLITICAL VIOLENCE IN TIMES OF AUSTERITY, Wydawnictwo ROUTLEDGE; Pana Fuada Jomma,  Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w SYRII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Pana Marka Brylew,  Problemy i wyzwania współczesnego Libanu, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nagroda i wyróżnienia wręczone zostaną podczas corocznej konferencji  organizowanej przez WNPiD UAM   w Słubicach w dniach 6-7. 02.2020 r.