Od 17 października Poznań znajduje się w czerwonej strefie. Decyzją JM Rektor UAM całe kształcenie będzie odbywało się w sposób zdalny. Zapoznaj się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uwaga Studenci!

Wszystkie podania związane z tokiem studiów, adresowane do Prodziekana Szymona Ossowskiego, prosimy wysyłać mailem do Pań w BOS (każdy kierunek ma przypisanego opiekuna). Prosimy nie wysyłać wiadomości bezpośrednio do Prodziekana. Przypominamy, że korespondencję należy wysyłać ze skrzynki studenckiej.

Ważność legitymacji studenckich została przedłużona przez cały czas ograniczenia funkcjonowania uczelni. Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji.

Uniwersytet Otwarty UAM

Jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.Zajęcia w Uniwersytecie Otwartym trwają trzy trymestry. Przewidujemy w ramach jednego kursu naukowego cykl wykładów lub ćwiczeń i warsztatów trwających od 15 do 45 godzin. Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo....