Praca Biura Obsługi  Studentów, Biura Obsługi Wydziału i Biblioteki w kwietniu: pon. – pt.: 8.00 – 15:00; soboty (10 kwietnia i 24 kwietnia): 8:00 – 14.00; 2 kwietnia  -  nieczynne.

Zasady kontaktu z pracownikami Biura Obsługi  Studentów i Biura Obsługi Wydziału

Na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. funkcjonowanie uczelni w okresie od 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r. podlega nadal ograniczeniu.

Legitymacje studenckie

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem w obecnej chwili konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Uniwersytet Otwarty UAM

Jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.Zajęcia w Uniwersytecie Otwartym trwają trzy trymestry. Przewidujemy w ramach jednego kursu naukowego cykl wykładów lub ćwiczeń i warsztatów trwających od 15 do 45 godzin. Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo....