Pamiętaj by maile do wykładowców i pracowników Wydziału wysyłać z uniwersyteckiej poczty (st.amu.edu.pl).

Etykieta akademicka

Pisząc wniosek, e-mail lub kierując jakąkolwiek inną informację do władz uniwersyteckich, wykładowców i innych pracowników wydziału pamiętaj o zachowaniu stosownej etykiety. Jak zwracać się do wykładowcy? Używaj stopnia lub tytułu naukowego. Na przykład: – „Pani Doktor”, „Pani Profesor”, „Panie Magistrze”. Dopóki nie przyzwyczaisz się, to może się niekiedy pomylić, ale lepiej „w górę” niż „w dół”. W Dziekanacie, sekretariacie i innych strukturach Wydziału wystarczy „Dzień dobry”. Jak pisać e-mail do wykładowcy? Unikaj zwrotu „Witam” – stanowczo nie wypada! Użyj zwrotu grzecznościowego „Szanowny Panie + (stopień lub tytuł naukowy)”. Ewentualnie zacznij od tradycyjnego „Dzień dobry”. Podaj temat korespondencji mailowej i koresponduj utrzymując wątek. Nie dziękuj z góry – bardzo nie wypada! Zawsze podpisuj listy i podawaj dane orientacyjne (rok, kierunek studiów, przedmiot).

Uniwersytet Otwarty UAM

Jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.Zajęcia w Uniwersytecie Otwartym trwają trzy trymestry. Przewidujemy w ramach jednego kursu naukowego cykl wykładów lub ćwiczeń i warsztatów trwających od 15 do 45 godzin. Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo....