Centrum Dokumentacji Europejskiej

20. ośrodek Centrum Dokumentacji Europejskiej, powstał 13 czerwca 2017 roku  i rozpoczął swoją działalność  przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Centrum Dokumentacji Europejskiej mieści się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Zbiory CDE obejmują książki, czasopisma, broszury, mapy, ulotki  zarówno drukowane jak i elektroniczne. Przeważają materiały wydane w języku polskim i angielskim.

Udostępnianie zbiorów odbywa się wyłącznie na miejscu, na zasadzie wolnego dostępu do księgozbioru.

Cele CDE

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów tematycznie związanych z Unią Europejską i procesami integracyjnymi,
  • pomoc w wyszukiwaniu materiałów,
  • informowanie o dostępnych źródłach informacji.

Z usług CDE mogą korzystać przedstawiciele wszystkich środowisk zainteresowanych problematyką .

http://cde.amu.edu.pl/