Plany zajęć

Terminy zjazdów na studia niestacjonarne 2023/2024

Wykaz przedmiotów do wyboru w semestrze zimowym 2023/2024

Formę organizacji zajęć (zdalne lub kontaktowe) określono w Planerze.

Studia stacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie państwem

International Relations

Podział na grupy

Studia stacjonarne – II stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nowe Media w Komunikacji

Politologia

Produkcja audiowizualna

Stosunki międzynarodowe

International Relations

Journalism and Social Communication

Public Governance

Studia niestacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Studia niestacjonarne – II stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nowe Media w Komunikacji

Stosunki międzynarodowe

Archiwalne wykazy obowiązujących przedmiotów