Plany zajęć

Instrukcja obsługi Planera.

Ścieżki - zajęcia do wyboru (semestr zimowy 2021/2022)

Uwaga! Ze względu na trwającą rekrutację podziały na grupy będą aktualizowane na bieżąco.

Formę organizacji zajęć (zdalne lub kontaktowe) określono w Planerze.

Studia stacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie państwem

International Relations

Studia stacjonarne – II stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nowe Media w Komunikacji

Politologia

Produkcja audiowizualna

Stosunki międzynarodowe

International Relations

Journalism and Social Communication

Studia niestacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Studia niestacjonarne – II stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nowe Media w Komunikacji

Stosunki międzynarodowe

Archiwalne wykazy obowiązujących przedmiotów