prof. dr hab.Andrzej Stelmach

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ukończył z wyróżnieniem i Medalem UAM studia magisterskie w zakresie politologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM uzyskał również stopień doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora. Kieruje Zakładem Systemów Politycznych.

Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego.

Biogram