Zaloguj się do swojego konta czytelnika

Przejdź do katalogu on-line

Informujemy, że termin zwrotów książek i  przywrócenia opłat za nieterminowy zwrot książek zostaje przesunięty na koniec semestru zimowego, czyli do 2 marca 2021 roku.

Biblioteka WNPiD

Księgozbiór reprezentuje wydawnictwa z zakresu politologii, historii, nauk o bezpieczeństwie, nauk prawniczych, socjologii, psychologii, filozofii, dziennikarstwa, organizacji i zarządzania oraz encyklopedie, słowniki, leksykony, książki anglojęzyczne.Gromadzony jest zgodnie z profilami studiów i potrzebami pracowników naukowych WNPiD.
  • 33tys. woluminów
  • 150tytułów czasopism
  • 84miejsc w czytelni

Odwiedź nas na Facebooku!