Osoby ubiegające się o przeniesienie na kierunki prowadzane na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa USM, powinny w terminie do 31 sierpnia br. wysłać pocztą na adres Biura Obsługi Studentów następujące dokumenty (oryginały):

  • wniosek o przeniesienie
  • kartę przebiegu studiów poświadczoną przez dziekanat (BOS) macierzystego kierunku, potwierdzającą zaliczenie dotychczasowego okresu studiów;
  • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta;
  • pisemną opinię dziekana lub prodziekana wydziału prowadzącego dotychczasowy kierunek studiów.

Decyzja o przeniesieniu będzie wysłana pocztą na adres korespondencyjny podany na wniosku.

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Biuro Obsługi Studentów, pok. 48

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

Podanie

Wniosek-o-przeniesienie.docObowiązującyMaciej Skrzypek
DOC
Pobierz DOC Wniosek-o-przeniesienie.doc (39.5 KB)