Obowiązuje jedno wspólne hasło do następujących usług na UAM:

Wydziałowym koordynatorem systemu USOS jest mgr inż. Szymon Garbarek, pokój: 160, tel. 061 829 6550, e-mail: szymon.garbarek@amu.edu.pl.

Poniższe zestawienie zawiera kody kierunków studiów, które są wymagane do wypełnienia kolumny 4 w „sprawozdaniu z wykonywania zajęć dydaktycznych”.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

DL-BNbezpieczeństwo narodowe
DL-BNSbezpieczeństwo narodowe (Słubice)
DL-DKdziennikarstwo i komunikacja społeczna
DL-DKPdziennikarstwo i komunikacja społeczna (Piła)
DL-Politpolitologia
DL-PolitGpolitologia (Gniezno)
DL-PolitPipolitologia (Piła)
DL-PolitSpolitologia (Słubice)
DL-SMstosunki międzynarodowe
DL-ZPzarządzanie państwem

Studia stacjonarne drugiego stopnia

DU-BNbezpieczeństwo narodowe
DU-DKdziennikarstwo i komunikacja społeczna
DU-Politpolitologia
DU-SMstosunki międzynarodowe

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

ZL-BNbezpieczeństwo narodowe
ZL-BNSbezpieczeństwo narodowe (Słubice)
ZL-DKdziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZL-Politpolitologia
ZL-PolitSpolitologia (Słubice)
ZL-SMstosunki międzynarodowe

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

ZU-BNbezpieczeństwo narodowe
ZU-DKdziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZU-Polit2politologia
ZU-SMstosunki międzynarodowe

Studia doktoranckie

DD-WNPIDStudium Doktoranckie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ZD-WNPIDStudium Doktoranckie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa