Rekrutacja krok po kroku

1.

Utworzenie konta

Załóż indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (rekrutacja.amu.edu), podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie podjęte przez Ciebie kroki po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane.

2.

Dokonanie zapisu na kierunek

Wybierz kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów.

3.

Opłacenie zapisu

Opłać przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych kierunkach/specjalnościach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku.

4.

Uzupełnienie informacji o dyplomie

Wprowadź informacje o dyplomie: ocena na dyplomie, data wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

5.

Załączenie pliku ze zdjęciem

Wgraj plik ze zdjęciem o wysokiej rozdzielczości, które będzie wykorzystywane przy wydruku ankiety osobowej. Posłuży ono również do wydruku legitymacji studenckiej. Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wydruk ankiety osobowej!

6.

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Po dokonaniu i opłaceniu zapisu prześlij je drogą elektroniczną.

7.

Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu uzyskasz informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wydruk ankiety osobowej!