Prof. UAM dr hab.Agnieszka Stępińska

pbn_logogoogle_scholar_logoacademia2

Biogram

Jest profesorem w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania koncentrują się wokół komunikowania politycznego oraz marketingu wyborczego. Ponadto, prowadzi badania nad dziennikarzami i zawartością przekazów medialnych. Uczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach badawczych, w tym: Foreign News on TV (2007-2012). Obecnie członek Komitetu Zarządzającego Akcji COST IS 1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics i wiceprzewodnicząca Working Group 2: Populism and Media oraz kierownik zespołu realizującego polskie badania w ramach projektu Journalistic Role Performance Around the Globe. Członek rady redakcyjnej Central European Journal of Communication oraz Środowoeuropejskich Studiów Politycznych.

Strona internetowa: http://www.agnieszkastepinska.pl, http://www.populizm.amu.edu.pl.

Publikacje

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • Stępińska, A., Lipiński, A., Piontek, D., Hess, A. (2020). Populist political communiction: political actors – media – citizens, Berlin: Logos Verlag.
 • Stępińska, A. (red.) (2020). Populist political communication across Europe: contexts and contents, Berlin: Peter Lang.
 • Stępińska, A. & Lipiński, A. (red.) (2020). Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia, Poznań: UAM WNPiD.
 • Stępińska, A. (red.) (2020). Populist Discourse in the Polish Media, Poznań: UAM WNPiD.
 • Márquez-Ramírez, M., Mellado, C., Humanes, M. L., Amado, A., Beck, D., Davydov, S., Mick, J., Mothes, C., , Olivera, D., Panagiotu, N., , Roses, S., Silke, H., Sparks, C. Stępińska, A., … Wang, H. (2020). Detached or Interventionist? Comparing the Performance of Watchdog Journalism in Transitional, Advanced and Non-democratic Countries. “The International Journal of Press/Politics”. 25(1), ss. 53-75.
 • Lipiński, A., & Stępińska, A. (2019). Polish Right-Wing Populism in the Era of Social Media. The Unexpected Careers of P. Kukiz and J. Korwin-Mikke, “Problems of Post-Communism”, vol. 69, ss. 71-82.
 • Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., de Vreese, C., Matthes, J., Hopmann, D., Salgado, S., Hubé, N., Stępińska, A., Papathanassopoulos, S., Berganza, R., Legnante, G., Reinemann, C., Sheafer, T., & Stanyer, J. (2017). Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy? „Annals of the International Communication Association” 41 (1), ss. 3-27.
 • Mellado, C; Hellmueller, L, Márquez-Ramírez, M; Humanes, M.L., Sparks, C; Stępińska, A; Pasti,
 • S; Schielicke, Anna-Maria; Tandoc, E & Wang, H. (2017). The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role Performance, „Journal of Communication”, 67, ss. 1-24.
 • Esser, F., Stępińska, A., Hopmann, D., (2017). Populism and the media: cross-national findings and
 • perspectives (w:) Populist political communication in Europe, red. T. Aalberg, F. Esser, C.
 • Reinemann, J. Stromback, C.H. De Vreese, Routledge, ss. 365-380.
 • Stępińska, A., Lipiński, A., Hess, A., Piontek, D., (2017). Poland: A fourth wave of populism? (w:)
 • Populist political communication in Europe, red. T. Aalberg, F. Esser, C. Reinemann, J. Stromback, C.H. De Vreese, Routledge, ss. 311-325

Nauka

 • Obszary zainteresowań naukowych:
 • Badania nad dziennikarzami
 • Analiza zawartości przekazów medialnych
 • Międzynarodowy przepływ informacji
 • Rola mediów w komunikowaniu politycznym

Udział w międzynarodowy projektach badawczych (wybrane):

 • Journalistic Role Performance: członek Komitetu Zarządzającego oraz kierownik polskiego zespołu badawczego (okres realizacji: 2012-2018 oraz 2019 – 2022).
 • SHARENEWS: Predicting the shareworthiness of ‘real’ and ‘fake’ news in Europe. Projekt Social Science One, realizowany z udziałem badaczy z 3 państw: Niemcy, Holandia, Włochy (okres realizacji 2019-2020).
 • COST Action IS1308 Populist Political Communication in Europe: Comprehending the
 • Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics: członek Management
 • Committee (Komitetu Zarządzającego), wiceprzewodnicząca Grupy Roboczej nr 2: „Populizm i
 • media” oraz członek Rady Wydawniczej (okres realizacji 2014 – 2018).
 • Election news in Europe: what is covered and how? Koordynator: Susana Salgado z University of Lisboa, Portugalia (okres realizacji: 2016-2018).
 • Media Coverage of the Polish EU Presidency z udziałem badaczy z 8 państw: Austria, Belgia, Estonia, Grecja, Hiszpania, Polska, Rumunia, Szwecja (okres realizacji 2010-2013).
 • Global Journalist in the 21st Century, projekt zainicjowany przez przez Davida H. Weavera i Larsa Willnata z Indiana University, USA (2009).
 • Foreign News on TV – projekt udziałem badaczy z 17 państw zainicjowany przez Akibę A. Cohena (okres realizacji 2007 – 2011).

Granty badawcze:

 • Grant programu NORFACE Zagrożenia i szanse związane ze zmianami zachodzącymi w środowisku informacji politycznej THREATPIE: The Threats and Potentials of a Changing Political Information Environment; nr 2019/01/Y/HS6/00034 (2020-2023). Funkcja: kierownik.
 • Grant w ramach programu EU HORIZON 2020 (nr 822590) – DEMOS: Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (2018-2021). Funkcja: wykonawca.
 • Grant na badania własne Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Program Rozwój 2b, 2015) Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej (nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016). Funkcja: kierownik grantu (2016-2019).
 • Grant na badania własne Narodowego Centrum Nauki (Program Harmonia): Populistyczne komunikowanie polityczne: przekazy polityczne, relacje medialne i reakcje społeczne (nr 2015/18/M/HS5/00080). Funkcja: kierownik grantu (2016 – 2020).
 • Grant na badania własne Narodowego Centrum Nauki: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej i Euro2012: rola wydarzeń medialnych w procesie kształtowania wizerunku państwa (NN 116 614440). Funkcja: kierownik (2011-2013).
 • Grant na badania własne MNiSW: Informacje zagraniczne w polskich telewizyjnych audycjach informacyjnych (NN 116 113534). Funkcja: główny wykonawca (2008 – 2011).

Dydaktyka

 1. Systemy medialne na świecie
 2. Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
 3. Komunikacja interkulturowa
 4. Komunikacja interpersonalna w Azji Południowo-Wschodniej
 5. Międzykulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 6. Intercultural Communication
 7. Media and International Communication
 8. Mass Media Research
 9. Self-presentation and the Art of Public Speaking

Nagrody

 • Nagroda zespołowa Rektora UAM I stopnia (2020; wraz z prof. UAM dr hab. Arturem Lipińskim i prof. UAM dr hab. Dorotą Piontek)
 • Nagroda Rektora UAM III stopnia (2018)
 • Nagroda za osiągnięcia w działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (2010)
 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2009)
 • Nagroda za osiągnięcia w działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału Nauk Politycznych Dziennikarstwa UAM (2009)
 • Nagroda Rektora UAM II stopnia (2005)
 • Nagroda za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2004)