DrArtur Pohl

pbn_logo

Biogram

Adiunkt w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce ze specjalnością polityka bezpieczeństwa uzyskał w 2016 r., broniąc dysertacji pt. Główne determinanty polityki bezpieczeństwa Izraela na początku XXI wieku. Absolwent studiów na kierunku stosunki międzynarodowe, studiów podyplomowych z przygotowania pedagogiczne. Stażysta programu Erasmus w Selçuk Üniversitesi (Konya, Turcja), Hogeschool Gent (Gent, Belgia), Matej Bel University (Bańska Bystrzyca, Słowacja), University of Catania (Katania, Włochy), programu TransFormation.doc w Lund University (Lund, Szwecja). Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich, promotor pomocniczy w 7 przewodach doktorskich, uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor licznych publikacji, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Publikacje

  Monografia:

  • Pohl A., (2018) Główne determinanty polityki bezpieczeństwa Izraela w XXI w., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ISBN: 978-83-65817-48-8.

  Artykuły w czasopismach naukowych:

  • Pohl A., Tomaszewska P., (2019), Dilemmas Related to the Poland’s Participation in the Chinese Belt and Road Initiative, „Przegląd Strategiczny”, 2019, nr 12, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ISSN: 2084-6991.
  • Pohl A. (2014), Arabia Saudyjska wobec Arabskiej Wiosny, “Przegląd Politologiczny” nr 1/2014, Poznań, ISSN: 1426-8876.
  • Pohl A. (2014), Wpływ judaizmu na prawodawstwo Izraela, „Refleksje” nr 9, wiosna-lato 2014, ISSN: 2081-8270.
  • Pohl A. (2012), Skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” nr 2/2012, Poznań, ISSN: 0033-2437.
  • Pohl A. (2012), Znaczenie Turcji dla gospodarki i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Refleksje” nr 5, wiosna-lato 2012, ISSN: 2081-8270.

  Rozdziały w pracach zbiorowych:

  • Pohl A. (2016), Izrael wobec regionalnych wyzwań XXI wieku, [w:] P. Osiewicz (red.) Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Wydawnictwo Difin, Warszawa, ISBN: 978-83-8085-092-7.
  • Pohl A. (2016), Bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej a potencjał państw Azji Centralnej, [w:] R. Fiedler, T Wallas (red.), Unia Europejska wobec Azji Centralnej. Uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, Wydawca FNCE, Poznań, ISBN: 978-83-64541-21-6.
  • Pohl A., (2018) Problem statusu Morza Kaspijskiego w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, [w:] T. Wallas, R. Fiedler (red.), Relacje Unii Europejskiej z Azją Centralną: uwarunkowania, wyzwania, efekty, Wydawnictwo FENC, Poznań, ISBN: 978-83-949123-7-6.
  • Pohl A., (2018) Between Wealth and Poverty - the Geopolitical Location of Turkmenistan and European Union Policy, [w:] T. Wallas, R. Fiedler, P. Osiewicz (red.), European Union and Central Asia. Policies and Reality, Wydawnictwo Logos Verlag Berlin, Berlin 2018, ISBN: 978-3-8325-4772-1.
  • Donaj Ł., Pohl A. (2019), Inne subregionalne i regionalne mechanizmy bezpieczeństwa Polski – OBWE, Rada Europy, Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego, [w:] A. Wejkszner, S. Wojciechowski (red.) Współczesne bezpieczeństwo Polski: międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Wydawnictwo Difin, Warszawa, ISBN: 978-83-8085-947-0.
  • Pohl A. (2020), Nowoczesne technologie w polityce bezpieczeństwa militarnego i wodnego Izraela i Republiki Chińskiej, [w:] R. Kamprowski, M. Skarżyński (red.) Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ISBN: 978-83-65817-98-3.

Nauka

Obszar zainteresowań badawczych:

 • polityka bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie;
 • bezpieczeństwo wodne i energetyczne;
 • polityka technologiczna w bezpieczeństwie;
 • kultura strategiczna państw;
 • stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie.

Udział w projektach:

 • Wykonawca projektu pt. Unia Europejska wobec Azji Środkowej - uwarunkowania regionalne i międzynarodowe finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2014/15/B/HS5/01591).
 • Wykonawca projektu zespołowego finansowanego ze środków Rektora UAM: Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej (2020-2021);
 • Koordynator w projekcie Laboratorium Innowacji Społecznych 2016-2018 POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16 wzmacnianie kompetencji zawodowych 160 studentów lat dyplomowych WNPiD UAM w zakresie kompetencji zawodowych, przedsiębiorczości, analitycznych i informatycznych.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia:

 • Negocjacje;
 • Negocjacje w biznesie;
 • Negocjacje w biznesie międzynarodowym;
 • Techniki negocjacji;
 • Negocjacje międzynarodowe i protokół dyplomatyczny;
 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych;
 • Negocjacje i komunikacja w instytucjach publicznych;
 • Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego;
 • Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • Prognozowanie i symulacje w bezpieczeństwie;
 • The Art of International Relations;
 • International Political Relations;

Nagrody

 • Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w roku akademickim 2017/2018 za działalność naukową i organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału;
 • Nagroda Rektora UAM w roku akademickim 2019/2020 za osiągnięcia organizacyjne.

Zainteresowania

Fan snookera, żużla i klubowej piłki nożnej. Miłośnik literatury i filmów fantasy, a także punk rocka i celtic punk rocka. Piwowar domowy i BeerGeek.