Głównym zadaniem naszego dynamicznego zespołu jest inicjowanie dyskusji, prowadzenie badań jak i przygotowywanie ekspertyz na temat obszaru pozaeuropejskiego. Ponadto edukujemy, wspieramy różne inicjatywy, organizujemy seminaria i konferencje oraz wyprawy do wybranych państw.

Jednym z sztandarowych działań jest Akademia Dyplomacji na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Stanowi ona forum współpracy pomiędzy zaproszonymi dyplomatami, wydziałem, również polskim biznesem, coraz aktywniej działającym poza Starym Kontynentem.

Obecnie współpracujemy z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Tajwanie, Chinach, Korei Południowej oraz Indonezji, chcemy rozwijać nowe kierunki współpracy.

Wizytówką zakładu jest międzynarodowa, a zarazem interdyscyplinarna konferencja naukowa zaplanowana na 24-25 października 2017 r.: Beyond Europe Politics and Change in Global and Regional Affairs. Konferencja ta będzie cyklicznie organizowana przez zakład. Jej efektem będzie umiędzynarodowienie badań prowadzonych w Polsce na temat zmian jak i innowacji zachodzących na obszarze pozaeuropejskim i budowanie sieci kontaktów.

Zapraszamy na stronę internetową Zakładu.

Pracownicy Zakładu